نویسنده = نازنین هنرپروران
اثربخشی آموزش گروهی تحلیل ارتباط محاوره‌ای مادر-کودک بر ایمنی دلبستگی پسرهای 6 تا 10 سال دچار اختلال نافرمانی مقابله‌ای

دوره 11، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 557-578

نازنین هنرپروران؛ زهرا خاتونی؛ سارا باقری؛ فرهاد نامجو؛ زهرا هارونی زاده


اثربخشی ذهن آگاهی بر کاهش اضطراب و قند خون بیماران دیابتی با نوع شخصیت بازدارنده

دوره 10، شماره 3، آبان 1395، صفحه 139-156

فاطمه محمدی شیرمحله؛ فرهاد جمهری؛ آدیس کراسکیان؛ سعید ملکی ذاکرینی


نقش هوش سازمانی در توانمندسازی اجتماعی و ارتقاء هوش فردی و گروهی بر اساس الگوی آلبرشت

دوره 10، شماره 3، آبان 1395، صفحه 209-224

مریم بهشتی زاد؛ مراد کردی؛ روشنک بهشتی زاد؛ نسرین محمدی