کلیدواژه‌ها = دلبستگی
دلبستگی و همدلی در کودکان پیش دبستانی: نقش تنظیم هیجان و سن مادر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 تیر 1401

10.48308/apsy.2022.226614.1291

مریم جمشیدی سیانکی؛ محمدعلی مظاهری؛ محمود حیدری


الگوی ساختاری احساسات شرم و گناه بر اساس شیوه‌های فرزندپروری والدین: نقش واسطه‌ای سبک‌های دلبستگی

دوره 11، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 475-493

سعداله هاشمی؛ فریبرز درتاج؛ اسماعیل سعدی پور؛ حسن اسدزاده


مقایسه اثربخشی درمان گروهی بین‌فردی روان‌پویشی و هیجان‌محور بر سبک دلبستگی نوجوانان دختر

دوره 11، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 495-514

زینب ارجایی؛ رضا کرمی نیا؛ محسن احمدی طهور سلطانی


اثربخشی آموزش گروهی تحلیل ارتباط محاوره‌ای مادر-کودک بر ایمنی دلبستگی پسرهای 6 تا 10 سال دچار اختلال نافرمانی مقابله‌ای

دوره 11، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 557-578

نازنین هنرپروران؛ زهرا خاتونی؛ سارا باقری؛ فرهاد نامجو؛ زهرا هارونی زاده