کلیدواژه‌ها = سرطان پستان
پیش بینی تاب آوری بر اساس تنظیم شناختی هیجان و احساس گناه در زنان دچار سرطان پستان

دوره 13، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 509-526

10.29252/apsy.13.4.509

امیرمحمد عارفپور؛ فرشته سادات شجاعی؛ هدی مهدوی؛ محمد حاتمی


اثربخشی امید درمانی گروهی در کاهش پریشانی روانشناختی زنان دچار سرطان پستان

دوره 7، شماره 1، خرداد 1392

فرح لطفی کاشانی؛ شهرام وزیری؛ نرگس زین العابدینی؛ نیلوفر زیت العابدینی