نویسنده = سالار فرامرزی
اثربخشی آموزش بازی درمانگری بومی‌شده بر تنیدگی مادران کودکان پیش‌دبستانی دچار کاستی توجه/فزون‌کنشی: مطالعه مقدماتی

دوره 11، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 27-45

سعید رحیمی پردنجانی؛ باقر غباری بناب؛ غلام علی افروز؛ سالار فرامرزی


الگوی ساختاری تحول روانی-اجتماعی فرزندان در ارتباط با هوش معنوی و شیوه‌های فرزندپروری مادران آن‌ها

دوره 11، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 47-65

دکتر عصمت دانش؛ نرگس سلیمی نیا؛ فرخ حق رنجبر؛ فریده نادری؛ خدیجه عمویی


ویژگی‌های روان‌سنجی آزمون خطرپذیری بادکنکی در جوانان ایرانی

دوره 11، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 121-136

وحید نجاتی؛ فرشید علی پور؛ الهه بداقی؛ علی آقازیارتی