کلیدواژه‌ها = کمال‌گرایی
الگوی ساختاری کمال‌گرایی، بهزیستی روان‌شناختی و سازگاری زناشویی

دوره 11، شماره 4، بهمن 1396، صفحه 411-432

راضیه نظری؛ احمد کربلایی محمد میگونی


الگوی ساختاری کمال‌گرایی، انگیزش تحصیلی و بهزیستی روان‌شناختی در دانش‌آموزان دبیرستانی

دوره 10، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 311-327

کامبیز کریمی؛ جواد کاوسیان؛ هادی کرامتی؛ مهدی عرب زاده؛ ولی اله رمضانی