کلیدواژه‌ها = تاب آوری
اثربخشی درمان وحدت مدار بر اضطراب مرگ و تاب آوری بیماران مبتلا به سرطان خون

دوره 16، شماره 3، مهر 1401، صفحه 112-93

10.52547/apsy.2021.222982.1097

مهین باجلان؛ علی زاده محمدی؛ رضا قربان جهرمی


پیش بینی تاب آوری بر اساس تنظیم شناختی هیجان و احساس گناه در زنان دچار سرطان پستان

دوره 13، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 509-526

10.29252/apsy.13.4.509

امیرمحمد عارفپور؛ فرشته سادات شجاعی؛ هدی مهدوی؛ محمد حاتمی


نقش میانجیگر وجدان در خودکارامدی، تاب آوری و مدیریت درد با ادراک درد در افراد دچار درد مزمن

دوره 13، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 549-575

10.29252/apsy.13.4.549

روح اله لطیفیان؛ بیوک تاجری؛ مهدی شاه نظری؛ فرحناز مسچی؛ احمد باصری


رابطه حمایت اجتماعی و سبکهای مقابله با تاب آوری در پسران نوجوان

دوره 5، شماره 1، فروردین 1390

محمود خباز؛ زهرا بهجتی؛ محمد ناصری