فرایند پذیرش مقالات

1.  ثبت نام اولیه توسط مؤلف در سامانه و ارسال مقاله
2.  بررسی مقاله و دریافت آن ظرف یک هفته توسط مدیر داخلی
3.  ارجاع مقاله به جلسه هیأت تحریریه و در صورت نداشتن ایراد، نهایتاً ارجاع مقاله به داوران
4.  ارزیابی مقاله توسط داوران و دریافت نتایج داوری
5. جمع‌بندی و اعلام تصمیم توسط سردبیر فصلنامه
6. در صورت عدم پذیرش و رد مقاله، به نویسندگان اطلاع رسانی خواهد شد و چنانچه مقاله نیاز به اصلاح داشته باشد، جهت اصلاح به مؤلف ارسال خواهد شد و مؤلف ملزم به اصلاح مقاله در مدت دو هفته خواهد بود.
7. ارزیابی مجدد مقاله اصلاح شده توسط داوران در مدت دو هفته و در صورت پذیرش به مرحله ویرایش ارسال خواهد شد.
8. پس از انجام ویرایش ادبی و فنی، درنهایت مقاله در نوبت انتشار قرار می­‌گیرد و چاپ خواهد شد.

برای دریافت راهنمای ورود به سامانه اینجا کلیک کنید.