راهنمای نویسندگان

راهنمای نگارش مقاله

فصلنامة «روان‌­شناسی کاربردی» دانشکده علوم تربیتی و روان‌­شناسی دانشگاه شهید بهشتی به انتشار مقاله‌­های پژوهشی می‌­پردازد که برگرفته از پژوهش‌­های ناب مداخله‌­ای و مقایسه‌­ای در قلمرو­های متنوع روان‌­شناسی باشند و نیز نتایج عملی و قابل استفاده­‌ای را برای حل مشکلات زندگی فراهم آورند و یا زمینه‌­هایی را کشف کنند که نتایج پژوهش‌­های بنیادی در آن کاربرد داشته باشد. بنابراین رسالت اصلی این فصلنامه، به‌­ویژه درعصر کنونی که پیچیدگی‌­ها و فن‌آوری‌های روزافزون منجر به تغییرات سریع در جامعه درحال توسعه شده و معضلات متعددی را پدید آورده است؛ انتشار یافته‌­های بدیع علم روان‌شناسی است که در زمینه­‌های مختلف زندگی انسان کاربرد داشته باشد و امکان تبادل نظر و مبادله اطلاعات علمی را بین پژوهشگران فراهم نماید.

در نتیجه تاکید این فصلنامه بر چاپ مقاله‌های عمدتاً کاربردی در زمینه‌های بالینی، اجتماعی، سلامت، صنعتی سازمانی و جز آن است. مقاله‌های بالینی باید بر اساس معیارهای بین‌المللی پژوهش‌های بالینی انجام شود و پیگیری آن دست ‌کم 3 ماه و ترجیحاً 6 ماه باشد. لازم به ­ذکر است که اولویت چاپ با پژوهش‌های آزمایشی و آزمایشگاهی است.

در این فصلنامه مقاله‌های مداخله‌ای (کارآزمایی‌های بالینی) که فاقد کد اخلاق و مرحله پیگیری (Follow up ) باشند؛ در روند ارزیابی قرار نمی‌گیرند.

بنابراین اهم اهداف این فصلنامه انتشار مقا‌له‌هایی در قلمروهای متنوع روان‌­شناسی است که ویژگی‌های زیر را داشته باشند:

- برگرفته از پژوهش‌های ناب مداخله‌­ای و کارآزمایی­‌های بالینی با حداقل یک دوره پیگیری (Follow up) باشند و نتایج عملی و قابل استفاده­‌ای را برای حل مشکلات زندگی فراهم آورند.

- برگرفته از پژوهش‌های بدیع مقایسه‌­ای و بنیادی باشند؛ و زمینه‌هایی را کشف کنند که نتایج پژوهش­‌های بنیادی در آن کاربرد داشته باشند.

 

لازم است پژوهشگران با رعایت سلامت و اصالت کامل نویسندگی در چهارچوب‌‌های اخلاق حرفه‌ای زیر، مقالات علمی-پژوهشی خود را تدوین و ارائه کنند.

 1. محتوای مقاله کاملاً برگرفته از کلیه منابعی باشد که در قسمت منابع و مآخذ مقاله به آن اشاره شده است.  لذا لازم است نویسنده/ها مطالب منتخب را به‌گونه‌ای که یکایک آن منابع را مشاهده و مطالعه کرده‌اند، در بخش منابع و مآخذ وارد کنند.
 2. فرایند پژوهش مطالب کاملاً منطبق با رویه‌هایی باشد که در مقاله ذکر شده است.
 3. صحت داده‌های تخصصی بر پایه فعالیت‌های پژوهشی و مطالعاتی نویسنده یا نویسندگان مقاله باشد.
 4. نتیجه‌گیری و منابع کاملاً مختص این مقاله باشد و بر مبنای اصول حاکم بر این فصلنامه تهیه شده باشد.
 5. مشابه این مقاله قبلاً نباید در نشریه دیگری یا حتی به یک زبان خارجی چاپ شده باشد و به‌طور هم ‌زمان برای دیگر نشریه‌­ها نیز ارسال نشده باشد.
 6. منافع اشخاص لازم است توسط نویسنده/ها با ارجاع­‌دهی به نتایج پژوهش‌­های مورد استفاده در مقاله رعایت شود.

 

مطالب بیشتر

حیطه­‌های پژوهشی مقاله‌­ها در  فصلنامه روان‌­شناسی کاربردی شامل قلمروهای زیر است.

 1. اختلال­‌های بالینی، مشاوره و روان‌درمانی
 2. تفا‌‌‌وت‌­های فردی در توانایی، شخصیت، و ویژگی‌های دیگر
 3. شناختی، انگیزشی، عاطفی، روانی و عصب-روان‌شناختی
 4. سلامت،  استرس، بهداشت و رفاه
 5. تفاوت و تنوع میان فرهنگی در رفتار و نگرش
 6. خانواده، زناشویی، شیوه‌­های فرزندپروری
 7. آزمون سازی، آموزش، یادگیری، و کسب مهارت
 8. خلاقیت، نوآوری و انطباق

لازم است بخش‌­های مختلف مقاله به‌صورت زیر تنظیم شود تا در فرایند بررسی و داوری قرار گیرد.

 

 شرایط تنظیم بخش‌های مختلف مقاله

 • عنوان: عنوان مقاله جدید و برگرفته از محتوای مقاله و متناسب با فرایند تحولات علمی، پیشینه پژوهش و مطالعه دارای حداقل 15 و حداکثر 20 واژه باشد.
 • چکیده: چکیده به دو زبان انگلیسی و فارسی هر چکیده در صفحه جداگانه‌ای در یک پاراگراف نوشته و تنظیم شود و هریک از آن‌ها دارای حداقل 200 و حداکثر 250 واژه شامل عنوان‌های هدف، روش، یافته‌ها و نتیجه گیری باشد. در چکیده‌ها در قسمت روش باید روش پژوهش مثلاً همبستگی، آزمایشی و جز آن، جامعه آماری و تعداد جامعه، روش نمونه گیری، تعداد نمونه و منطق تعیین تعداد نمونه، نام مدرسه‌ها، مناطق، مراکز، شهر یا استان، سال انجام پژوهش، طراح، سال طراحی هریک از ابزارها، تعداد پرسشنامه‌های مخدوش، نقاط پرت، تعداد نمونه نهایی و روش تحلیل آماری و در قسمت یافته‌ها برای هر یافته باید آماره و سطح معناداری درج شود. همچنین در قسمت نتیجه‌گیری لازم است که یک نتیجه‌گیری کاربردی نوشته شود.
 • کلید­واژه‌ها: کلید­واژه­‌ها حداقل 3 و حداکثر 5 واژه، به ­ترتیب حروف الفبا در پایان چکیده­‌ها ارائه شود.
 • مقدمه: به ترتیب شامل بیان مسئله، پیشینه، هدف‌ها، ضرورت، اهمیت و همچنین شامل طرح پرسش‌ها یا فرضیه‌های پژوهشی نوآورانه و بدیع باشد.

 • روش: شامل توضیحاتی درباره روش، جامعة آماری و درج تعداد جامعة، روش نمونه گیری، تعداد نمونه و منطق یا فرمول تعیین تعداد نمونه، ملاک‌های ورود و خروج آزمودنی‌ها باشد و به گونه‌ای نگاشته شود که سایر پژوهشگران بتوانند آن را با تمام جزئیات تکرار کنند. پژوهش‌های آزمایشی و مداخله‌ای حتماً باید دارای پیگیری (Follow Up) 3 تا 6 ماهه باشد و برای تحلیل آماری داده‌ها از طرح تحلیل واریانس مختلط با اندازه‌گیری مکرر استفاده شود و نتایج حاصل از پیگیری نیز لازم است که در چکیده‌ها، یافته‌ها و نتیجه‌گیری بیان شود.

 • ابزار پژوهش: لازم است این قسمت شامل اطلاعات منسجم و کاملی درباره طراح، سال طراحی هریک از ابزارها، معرفی آزمون، تعداد مؤلفه‌های آن‌ها و ذکر شماره سؤال‌های مؤلفه‌ها در جلوی آن‌ها ، پایایی و روایی، شیوه اجرا و نمره‌ گذاری ابزارها باشد و نیز  ضریب آلفای کرونباخ برای هریک از ابزارهای پژوهش توسط پژوهشگران کنونی مقاله ارسالی محاسبه و گزارش شود. در صورت مداخله و استفاده از رواندرمانگری، مشاوره یا آموزش که این نیز جزو ابزار است؛ باید طراح، سال طراحی شیوه مداخله، اعتبار و روایی آن ذکر شود و هریک از جلسه‌های مداخله مختصر و مفید در پاراگراف‌های 5 الی 6 خطی جداگانه و قابل فهم به گونه‌ای توضیح داده شود که سایر پژوهشگران بتوانند آن را تکرار کنند. در شرح هریک از جلسه‌های مداخله لازم است که گفته‌ها، توضیح‌ها و مثال‌های پژوهشگر و یک یا دو مورد از سؤال‌ها و مثال‌های شرکت کنندگان نیز نوشته شود.

 • شیوه اجرا: در این قسمت توضیحات روشنی درباره شیوه انجام پژوهش از آغاز تا اتمام آن بدون ذکر مطالب تکراری ارائه شود و شامل مطالبی درباره کسب مجوز برای اجرای پژوهش از سازمان یا دانشگاه یا مراکز مربوطه، نحوه مراحل گردآوری اطلاعات، مکان اجرای پژوهش، زمان اجرا، گروهی یا انفرادی بودن اجرای پژوهش باشد. در پژوهش‌های مداخله‌ای باید نحوه رعایت موازین اخلاقی به ویژه در مورد گروه گواه ذکر شود. در انتهای همین قسمت تعداد پرسشنامه‌های مخدوش، نقاط پرت، تعداد نمونه نهایی و روش تحلیل آماری درج شود.

 • یافته‌ها: ابتدای یافته‌ها باید ویژگی‌های جمعیت شناختی آزمودنی‌ها به‌طورکامل در یک پاراگراف ارائه شود و شامل میانگین و انحراف معیار سن، میزان تحصیلات و رشته، شغل، وضعیت اقتصادی، وضعیت تأهل و جز آن به تفکیک گروه‌ها بدون ارائه جدول باشد. سپس یافته‌های آماری در جدول‌ها و در صورت لزوم نمودارهایی گزارش شود. جدول‌ها و نمودارها و توضیحات زیر آن‌ها به شیوه‌ای ارائه شود که امکان تحلیل یافته‌ها توسط خواننده مقاله وجود داشته باشد. به علاوه مقاله از کمترین تعداد لازم جدول، شکل و نمودار برخوردار باشد و اعداد، ارقام و آماره‌هایی که در جدول‌ها، شکل‌ها و نمودارها ارائه می‌شود؛ نباید عیناً در توضیحات زیر جدول تکرار شود. همچنین شکل و تعداد خطوط تمام جدول‌های مقاله باید دقیقاً مطابق جدول‌های مقاله‌های این مجله و مطابق با شیوه APA تنظیم شود.

 • بحث و نتیجه‌گیری: شامل بحث دربارة یافته‌ها بر اساس یافته‌های مستند و بر پایه هدف‌های پژوهش بدون تکرار مجدد سؤال‌ها، فرضیه‌ها و اعداد و ارقام پژوهش باشد. یافته‌ها با پیشینه‌های مشابه و متضاد مقایسه و نتایج تبیین و سپس بحث جمع‌بندی و راه‌کارهایی برای حل مشکلات مربوط به حیطة پژوهش بیان و نیز در انتها در یک پاراگراف، نتیجه‌گیری کاربردی ارائه و سپس به محدودیت‌ها و پیشنهادات پژوهش اشاره شود و راهکارها و تلویحات کاربردی مورد بحث قرار گیرد. بعد از بحث و نتیجه‌گیری عناوین زیر باید به ترتیب نوشته و تکمیل شود.

 •   موازین اخلاقی: لازم است که نویسندگان در این قسمت، نحوه رعایت موازین اخلاقی نظیر رازداری، محرمانه ماندن اطلاعات، جلب رضایت و تمایل آزمودنی‌ها برای شرکت در پژوهش، حق انتخاب آن‌ها برای ادامه و یا انصراف از شرکت در جلسه‌های مداخله یا پاسخگویی به پرسشنامه‌ها بیان و الزاماً «کد اخلاق پژوهش» را برای کارآزمایی‌های بالینی و «شماره و تاریخ مصوب پایان نامه‌ها یا طرح‌های پژوهشی» را برای پژوهش‌های غیربالینی درج کنند.

 • سپاسگزاریلازم است که نویسندگان در این قسمت، از تمامی حامیان مالی، مسئولان، شرکت کنندگان/آزمودنی‌ها و سایر افرادی که جزء نویسندگان نیستند و در اجرای پژوهش با آن‌ها همکاری داشته‌اند؛ تشکر و قدردانی کنند (درج قدردانی از حامی یا تأمین کننده اعتبار پژوهش در این قسمت الزامی است).

 • مشارکت نویسندگان: در این قسمت اسامی، لینک کد ارکید، نوع همکاری و سهم و نوع همکاری هریک از نویسندگانی به درصد باید در ستون مربوطه جدول موجود در برگه تعهدنامه ذکر شود که در طراحی، مدیریت طرح، مفهوم سازی، اجرا، تحلیل و تفسیر داده‌ها، تهیه پیش‌نویس، بازبینی و اصلاح، ویراستاری و نهایی سازی مقاله مشارکت داشته‌اند. مشارکت در جذب منابع مالی و یا گردآوری داده‌ها برای قرار گرفتن در فهرست نویسندگان کافی نیست.

 • تعارض منافع: نشریه علمی روان­‌شناسی کاربردی که به صاحب امتیازی دانشگاه شهید بهشتی منتشر می‌شود؛ متعهد به اجرای توصیه ‌نامه های کمیته جهانی سردبیران در مورد مسئولیت‌های نویسندگان- تعارض منافع است. نویسندگان لازم است که هنگام ارسال مقاله خود اطلاعات مربوط به منافع مالی یا دیگر منافعی را که در نگارش مقاله تاثیرگذار بوده است؛ بیان و منابع حمایت مالی مقاله را نیز اعلام کنند. کامل کردن و امضاء برگه اظهارنامه تعارض‌های منافع بالقوه برای نویسندگان ضروری است. 

 • منابع: مقاله با استفاده از حداقل 30 منبع به روز که 50 درصد منابع مربوط به 5 سال اخیر و 50 درصد بقیه نباید بیش از 10 سال قدمت داشته باشد؛ تهیه و تنظیم شود و علاوه بر این منابع داخل متن مقاله و فهرست منابع کاملاً از نظر تعداد منابع و نیز اسامی مولفان آن در متن و فهرست یکسان و باهم مطابق باشد. همچنین فهرست منابع فارسی و انگلیسی به ترتیب حروف الفبا به روش   APA  به شکل زیر تنظیم شود. 

مقاله

 Stoeber, J., Mutinelli, S., Corr, P. J. (2016). Perfectionism in students and positive career planning attitudes. Personality and Individual Differences, 97(1): 256-259.

کتاب

 Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2017). Self-determination theory: Basic psychological needs in motivation, development, and wellness. New York: Guilford Publishing.

پایان ­نامه

Camp, N. (2016). The relationship of a course grade to hope and optimism in nursing students' academic success. Doctoral dissertation, the University of Alabama.

 نکته قابل توجه در مورد منابع

لازم به ذکر است که در این فصلنامه تمام منابع انگلیسی مانند مثال­ های زیر باید هایپرلینک شوند تا به راحتی هریک از منابع نویسندگان، قابل دسترسی و بازبینی باشد.

 

تمامی منابع الزامی است که به انگلیسی باشد.

 

مثال  برای منابع انگلیسی

Thompson, H. M., Wojciak, A.S., & Cooley, M. E. (2019). Family-based approach to the child welfare system: an integration of Bowen family theory concepts. Journal of Family Social Work, 22(3): 231-252. [link]

 پیوست‌­ها: در انتهای منابع لازم است پرسشنامه‌­های مورد استفاده پیوست شود.

 نکات شایان توجه دیگر

 1. مجله در پذیرش، ویرایش یا رد مقاله‌­ها آزاد است و مقاله‌­هایی که مورد به مورد طبق این راهنما تدوین نشده باشند و در فرصت مقرر اصلاحات را انجام ندهند؛ رد خواهند شد.
 2. چنانچه مقاله مطابق با فرمت مجله تهیه و تنظیم نشده باشد؛ لازم است که نویسنده مسئول «راهنمای نگارش مقاله» و «شرایط تنظیم بخش‌های مختلف مقاله» را به دقت مطالعه و تمامی اصلاحات فرمتی را حداکثر ظرف ده روز در مقاله خود انجام دهد؛ تا مقاله قابلیت طرح و بررسی در شورای سردبیری را برای تعیین داوران پیدا کند؛ در غیر اینصورت مقاله رد و بایگانی خواهد شد و فرصت دیگری برای طبق فرمت در آوردن مقاله به نویسنده داده نخواهد شد. همچنین پس از داوری نویسنده مسئول باید تمامی اصلاحات مورد نظر داوران را حداکثر ظرف دو هفته اعمال و مقاله بازنویسی شده را که در آن پاسخ نویسندگان به نکات مدنظر داوران درج شده و قسمت‌های تغییر یافته با قلم قرمز نوشته شده است تا به راحتی قابل تشخیص باشد؛ به دفتر فصلنامه ارسال کند. عدم ارسال مقاله مذکور در مدت مقرر (حداکثر ظرف دو هفته) به نشانه انصراف مولف/ مولفان از ادامه فرایند بررسی و ارزیابی مقاله در این مجله تلقی و مقاله رد و بایگانی خواهد شد. 

 3. این نشریه از چاپ مقاله‌هایی که منابع مورد استفاده آن‌ها قدیمی باشد؛ معذور است.

 4. لازم است که برای اولین بار اسامی 6 نفر اول همکاران ذکر و در موارد بعدی «و همکاران» نوشته شود.
 5. دقت شود در متن مقاله از آوردن واژه­‌ها و مخفف واژه‌­های لاتین و نیز نوشتن کلمه‌های لاتین به فارسی (به عنوان مثال پنیک) جداً خودداری و معادل فارسی آن‌­ها نوشته شود.
 6. برای تمامی اسامی و واژه­‌های لاتین فقط یکبار در پاورقیِ همان صفحه باید زیرنویس داده شود.
 7. لازم است که در تدوین مقاله بیشتر از مجله‌­های علمی-پژوهشی انگلیسی و فارسی معتبر منجمله از مقاله‌­های فصلنامۀ روان­شناسی کاربردی استفاده شود؛ نه از پایان ­نامه‌­ها و کتاب­‌ها. در مجموع استفاده از پایان ­نامه‌­ها و کتاب­‌ها فقط حدود ده درصد منابع را به خود اختصاص دهد.
 8. در این نشریه فقط مقاله­‌هایی امکان چاپ می­‌یابند که قبلاً در جایی چاپ نشده باشند.
 9. حجم مقاله با پیوست‌ها حداقل 16 و حداکثر 25 صفحة وزیری (16/2 × 22/9) و به­‌صورت تایپ ­شده در محیط word باشد. برای دانلود فایل word اندازه صفحات اینجا کلیک کنید (هنگام ارسال مقاله فایل مقاله در این اندازه باشد تا بهم ریختگی شکل و جدول نداشته باشد و بیش از 25 صفحه نباشد).
 10. برای تایپ متن مقاله از قلم BNazanin  در اندازه 12 استفاده شود.
 11. نمودارها، اشکال و جدول‌های ارسالی واضح و علائم و اسامی مندرج در آن فارسی باشند.

 1. ·تمام ویرگول‌­ها، نقطه‌­ها و علائم نگارشی بلافاصله پس از کلمات بیاید و بعد از آن یک فاصله ایجاد شود؛ نه برعکس. یعنی نقطه (.)، نقطه ویرگول (؛) و ویرگول (،) به کلمه قبل چسبیده و از کلمه بعدی یک فاصله داشته باشد.
 2. تمام پانویس‌­ها در همان صفحه آورده شود و زیر هر صفحه با شماره 1 آغاز شود.
 3. نیم ­فاصله­‌ها رعایت شود (برای درج نیم ­فاصله از گرفتن همزمان کلید Ctrl و کلید علامت – باید استفاده کنید) مثلاً، می شود «غلط»/ می‌­شود «درست» است. همچنین واژه­‌های جدا از هم مثل عزت نفس لزومی به گرفتن نیم فاصله ندارد.
 4. تمامی اعداد به‌­کار­ رفته در متن فارسی باشد.
 5. در این فصلنامه مقاله‌های مداخله‌ای (کارآزمایی‌های بالینی) که فاقد کد اخلاق و مرحله پیگیری (Follow up ) باشند؛ در روند ارزیابی قرار نمی‌گیرند.
 6. مسئولیت حفظ حقوق دیگر مؤلفان به­ عهدة نویسندۀ مسئول است و با او تماس گرفته و مکاتبه خواهد شد.
 7. در مقاله­‌های برگرفته از پایان­ نامه‌­ها یا طرح‌­های پژوهشـی دانشگاه‌­ها و سازمـان‌­ها، ذکر برگرفته­ شده از پایان ­نامه یا طرح­‌های پژوهشی و تاریخ دفاع از پایان ­نامه و تاریخ اتمام پژوهش در برگه تعهدنامه و همچنین در قسمت‌های مربوطه در متن مقاله الزامی است.
 8. لازم است نویسنده/گان تا چهار ماه پس از بارگذاری اولیه مقاله خود در وب سایت این فصلنامه، آن را جهت بررسی به نشریه دیگری ارسال نکنند. 
 9. در مقالات مستخرج از رساله، نام استاد مشاور آورده شود و استاد راهنما، نویسنده مسئول مقاله است.
 10. هزینه داوری و چاپ مقاله مبلغ 6/000/000 ریال است.

  - هزینه بررسی اولیه 2/000/000 ریال (شامل کلیه مقالات پذیرفته شده و پذیرفته نشده) است.

  - هزینه ثانویه 4/000/000 ریال (شامل هزینه صفحه آرایی و ویراستاری) است.

 

برای دریافت راهنمای ورود به سامانه اینجا کلیک کنید.

راهنمای مراحل ارسال مقاله

راهنمای مقاله نیازمند بازنگری

 شیوة ارسال مقاله

مقاله و همه تیترهای آن باید طبق راهنمای نگارش مقاله در این مجله تدوین و همراه با برگة تکمیل شده اصالت اثر (تعهدنامه) مبنی بر عدم ارسال مقاله به سایر نشریه­‌ها و واگذاری حقوق چاپ به فصلنامه روان­‌شناسی کاربردی که توسط همه نویسندگان امضا شده باشد و نیز تکمیل برگه «اظهارنامه تعارض­ منافع» و «حق تألیف»، فقط از طریق پایگاه الکترونیکی apsy.sbu.ac.ir،  به نشریه ارسال شود.

ضروری است در زمان ارسال مقالات، فایل اسکن شده حق تالیف، تعهدنامه و تعارض منافع که توسط همه نویسندگان امضاء شده باشد، بارگذاری شود و به مقالاتی که فایل حق تالیف، تعهدنامه و تعارض منافع نداشته باشند، ترتیب اثر داده نمی‌شود. 

ضروری است هنگام ارسال مقاله و ثبت مشخصات نویسندگان حتما کد ORCID تمامی نویسندگان در سامانه ثبت شود (در صورت پذیرش مقاله ذکر کد ارکید تمامی نویسندگان در فایل اصل مقاله الزامی است).

فایل اصل مقاله جهت بارگذاری در سایت به فرمت word باشد و از ذکر اسامی در این فایل خودداری شود.

مشخصات نویسندگان (رتبه علمی، گروه آموزشی، دانشگاه، شهر و کشور) به صورت فارسی و انگلیسی در سامانه به درستی و کامل درج شود و با مشخصات مندرج در فرم تعهدنامه و مقاله مطابقت کامل داشته باشد و ترتیب اسامی در سامانه با اسامی آورده شده در فرم تعهدنامه یکسان باشد.

در زمان بارگذاری مقالات، وارد کردن تمامی اطلاعات نویسندگان توسط نویسنده مسئول به طور کامل و صحیح ضروری است. بدیهی‌ست پس از گذر از مرحله ارسال به داوری امکان ویرایش اسامی وجود ندارد (الزامی است که هنگام ارسال مقاله نویسنده مسئول با ایمیل خود در سامانه ثبت نام کرده باشد). 

- براساس مصوبه هیأت تحریریه فصلنامه، ارسال همزمان بیش از 2 مقاله از هر نویسنده مجاز نیست و نیز حسب مقررات اعلامی از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از هر نویسنده در هر سال صرفاً یک مقاله منتشر می‌گردد.

پس از انتشار مقاله به هیچ عنوان به درخواست‌های تغییر در مشخصات مقاله ترتیب اثر داده نمی‌شود.

فایل تعهدنامه، حق تالیف و تعارض منافع را از اینجا دانلود کنید. 

فایل تعهدنامه (درج کد اخلاق در کارآزمایی‌های بالینی و کد تصویب پایان نامه در مقالات برگرفته از پایان نامه الزامی است).

فایل تعارض منافع

فایل حق تألیف

راهنمای نگارش مقاله