کلیدواژه‌ها = شادکامی
رابطه باورها و اسنادهای رابطه‌ای با شادکامی زناشویی

دوره 11، شماره 4، بهمن 1396، صفحه 393-410

لیلا امامی کله سر؛ محسن رسولی