کلیدواژه‌ها = سالمندی
اثربخشی درمان خاطره‌پردازی مثبت‌نگر بر خوش‌بینی زنان سالمند

دوره 9، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 73-89

مرضیه حمزه‌زاده قلعه‌جوقی؛ محمود گلزاری؛ مهشید فروغان؛ وحید مشکی


تأثیر خاطره گویی بر میزان افسردگی و احساس تنهایی سالمندان

دوره 4، شماره 2، شهریور 1389

فاطمه شیبانی تذرجی؛ شهلا پاکدامن؛ محمدرضا حسن زاده توکلی