کلیدواژه‌ها = مثبت‌نگر
اثربخشی درمان خاطره‌پردازی مثبت‌نگر بر خوش‌بینی زنان سالمند

دوره 9، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 73-89

مرضیه حمزه‌زاده قلعه‌جوقی؛ محمود گلزاری؛ مهشید فروغان؛ وحید مشکی


ساختار عاملی و ویژگی‌های روان‌سنجی سیاهه روان‌درمانی مثبت‌نگر

دوره 8، شماره 2، شهریور 1393

شهریار شهیدی؛ مهدی خانجانی؛ جلیج فتح آبادی؛ محمدعلی مظاهری؛ امید شکری