کلیدواژه‌ها = روش ترکیبی
واکاوی مشکلات روان‌شناختی –زناشویی در زنان متقاضی طلاق و بررسی تاثیر درمان مبتنی بر بازسازی عاطفی بر آن

دوره 17، شماره 2، تیر 1402، صفحه 217-243

10.48308/apsy.2022.226999.1310

سید جواد سیفی قوزلو؛ اسماعیل صدری دمیرچی؛ علی رضایی شریف؛ علی شیخ الاسلامی


واکاوی بحران‌های وجودی در مردانِ بی‌وفا و بررسی اثربخشی مشاوره بومی مبتنی بر آن بر گرایش به خیانت زناشویی

دوره 16، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 228-203

10.52547/apsy.2021.223419.1127

مریم فاتحی زاده؛ موسی چوپانی؛ فرامرز اسنجرانی؛ آلبرتو ماریو دی-کاسترو کوریا