نقش ابعاد روانشناختی و اجتماعی بیماری ایدز در پیشگیری از این بیماری

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف از این پژوهش توصیفی شناسایی نظر دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه شهید بهشتی در زمینه نقش ابعاد روانشناختی و اجتماعی بیماری ایدز در پیشگیری از ابتلاء به این بیماری بوده است. یک پرسشنامه 19 سوالی مربوط به ابعاد روانشناختی و اجتماعی ایدز در مورد یک نمونه آماری 374 نفره به تفکیک جنسیت که به طور طبقه ای ساده از جامعه آماری 10 دانشکده دانشگاه شهید بهشتی و به طور در دسترس، اجرا شد. بررسی آمار توصیفی و استنباطی داده ها نشان داد: بیش از% 70دانشجویان ابعاد اجتماعی ایدز را شناخته و آن را تهدیدی برای جامعه ایران دانسته و معتقدند تعداد مبتلایان در ایران رو به افزایش است. از عوامل روانشناختی که در پیشگیری از ایدز موثر شناخته شد، خویشتن داری قبل از ازدواج، تحقیق کامل و اطمینان به فردی که قصد ازدواج با او را دارند، انجام آزمایش اچ. آی. وی. (HIV) قبل از ازدواج، گفتن حقایق در زمان خواستگاری و بعد از ازدواج و وفاداری کامل به همسر بوده است. ضمناً 97 % دانشجویان برای اینکه به ایدز مبتلا نشوند موافق خویشتن داری هستند. و درصد راستگویی زنان و مردان ایرانی در موقع خواستگاری در مقایسه با آمریکاییها کمتر، که این خود قابل تامل و بررسی بیشتر است.

کلیدواژه‌ها