نقش سبک‌های هویت و معنای زندگی در بهداشت روانی دانشجویان دختر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شیراز،

چکیده

چکیده       هدف: هدف این پژوهش تعیین نقش سبک‌های هویت و معنای زندگی در بهداشت روانی دانشجویان بود. روش: روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری کلیه دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی بهبهان به تعداد 308 نفر در 4 رشته روان­شناسی، حقوق، زمین­شناسی و علوم، و صنایع غذایی بود. از میان آن­ها 152 نفر به روش نمونه­گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند و به پرسش­نامه سبک­های هویت برزونسکی (1989)، سلامت عمومی گلدبرگ (1972) و معنای زندگی کرامباف و ماهولیک (1969) پاسخ دادند. یافته‌ها: نتایج نشان داد رابطه بین سبک هویت اطلاعاتی با افسردگی و معنای زندگی با بهداشت روان معنی­دار و رابطه چندگانه معنی­داری بین معنای زندگی و سبک هویت هنجاری با بهداشت روان برقرار است و این متغیرها به­ترتیب، بیشترین سهم را در پیش‌بینی بهداشت روان دانشجویان دختر دارند. نتیجه‌گیری: از آن­جا که داشتن هدف و معنی در زندگی و از طرفی برخورداری از سبک هویت مناسب منجر به افزایش بهداشت روان می­شود؛ بنابراین افراد می­توانند با استفاده از آموزش­های مناسب و یافتن هدف و معنی در زندگی و متعاقب آن احساس شادمانی بیشتر، به زندگی موفقیت­آمیزی دست یابند. هم­چنین با توجه به این که سبک هویت و به­عبارتی روشی که فرد از آن طریق به تمام جنبه‌های فیزیکی، روانی، اجتماعی و ذهنی خود معنی می­بخشد از اهمیت چشم‌گیری برخوردار است؛ لازم است اولیای تربیتی بستری شایسته برای رشد فردی و اجتماعی جوانان فراهم آورند، و زمینه‌ساز رشد هویت، ابراز وجود سالم و افزایش بهداشت روان در آن‌ها شوند

کلیدواژه‌ها


 1. منابع
 2. تقوی، سید محمدرضا. (1380). بررسی روایی و اعتبار پرسش‌نامه سلامت عمومی. مجله روان‎شناسی. زمستان، 5(4): 398-381.
 3. تنهای رشوانلو، فرهاد.، کرامتی، راضیه.، و سعادتی شامیر، ابوطالب. (1391). خوش‌بینی و عزت نفس در نوجوانان دختر: نقش سبک‌های هویت. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی. تابستان، 6(2): 90-73.
 4. چراغی، مونا.، عریضی، حمیدرضا.، و فراهانی، حجت‌الله. (1387). بررسی اعتبار، روایی، تحلیل عوامل و هنجاریابی پرسش‌نامه هدف در زندگی کرامباف و ماهولیک. مجله روان‌شناسی. زمستان، 12(4): 413-396.
 5. حجازی، الهه.، و فرتاش، سهیلا. (1385). تفاوت‌های جنسی در سبک‌های هویت، تعهد هویت و کیفیت دوستی. فصلنامه پژوهش زنان. پاییز، 4(3): 76-61.
 6. حسین‌زاده، علی‌اصغر.، و سپاه‌منصور، مژگان. (1390). رابطه حمایت اجتماعی و عزت نفس با سبک‌های هویت دانشجویان. فصلنامه پژوهش‌های روان‌شناسی اجتماعی. بهار، 1(1): 88-74.
 7. شمس اسفندآباد، حسین.، کاکاوند، علی‌رضا.، و ترابی، زهرا. (1390). رابطه سبک‌های دلبستگی و هویت با سلامت عمومی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پیش دانشگاهی شهر قزوین. فصلنامه اندیشه‌های نوین تربیتی. تابستان، 7(2): 126-105.
 8. طاهری، مهدی.، یاریاری، فریدون.، صرامی، غلامرضا.، و ادیب‌منش، مرزبان. (1392). رابطه بین سبک‌های هویت، شادکامی و بهزیستی روان‌شناختی در دانشجویان دانشگاه. فصلنامه دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی. بهار، 14(1): 82-72.
 9. طالب‌زاده شوشتری، لیلا.، و پورشافعی، هادی. (1390). رابطه معنای زندگی با سلامت عمومی کارکنان دانشگاه بیرجند در سال 90-1389. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند. بهار، 18(1): 61-55.
 10. عبدی‌زرین، سهراب.، آقایوسفی، علیرضا.، قائدامینی، غلام‌رضا.، محمدی، الهام.، و کهالی، عباس. (1388). رابطه سبک‌های هویت، بهداشت روانی دوران بلوغ، افسردگی و موفقیت تحصیلی در دانش‌آموزان پسر دبیرستانی قم. پژوهش‌نامه تربیتی. زمستان، 5(21): 134-119.
 11. عبدی‌زرین، سهراب.، ادیب‌راد، نسترن.، یونسی، سیدجلال.، و عسکری، علی. (1387). رابطه سبک‌های هویت و خودکارآمدپنداری فردی و جمعی: مقایسه دانش‌آموزان پسر دبیرستانی ایرانی و افغانی. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی. پاییز، 2(4): 700-686.
 12. عبدی‌زرین، سهراب.، سجادیان، پرنیاز.، شهیاد، شیما.، بیان معمار، احمد.، و عظیمی، حسین. (1389). رابطه بین سبک هویت و بهزیستی روانی در دانش‌آموزان دختر مقطع راهنمایی شهر قم. فصلنامه پژوهشی طلوع بهداشت. بهار، 9(1): 77-69.
 13. غضنفری، احمد. (1383). اعتباریابی و هنجاریابی پرسش‌نامه سبک هویت. مجله مطالعات تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد. اسفند، 5(1): 94-81.
 14. فرانکل، ویکتور. (1388). خدا در ناخودآگاه. ترجمه ابراهیم یزدی. تهران، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا. (تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی، 1977).
 15. فرانکل، ویکتور. (1392). انسان در جست‌وجوی معنی. ترجمه نهضت صالحیان و مهین میلانی. تهران، انتشارات درسا. (تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی، 1963).
 16. مکوندی‌حسینی، شاهرخ. (1386). بررسی رابطه هویت‌یابی و سلامت روان نوجوانان شاهد. فصلنامه روان‌شناسی. تابستان، 11(2): 184-167.
 17. نادری، عزت‌اله.، و سیف‌نراقی، مریم. (۱۳۹۰). روش‌های پژوهش و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی (با تاکید بر علوم تربیتی)، تهران، نشر ارسباران.
 18. هاشمی، سهیلا. (1393). بررسی سبک‌های هویت و تعهد دانشجویان بر اساس الگوی ساخت هویت برزونسکی و رابطه آن با خردمندی در فرآیند حل مسأله. فصلنامه مطالعات روان‌شناختی دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه الزهرا(س). بهار، 10(1): 136-109.
 19. Berzonsky, M. D. (1989). Identity style conceptualization and measurement. Journal of Adolescent Research, 4: 268-282.
 20. Berzonsky, M. D. (1997). Identity development, control theory, and self regulation: An individual differences perspective. Journal of Adolescent Research, 12: 347-353.
 21. Berzonsky, M. D. (2008). Identity formation: The role of identity processing style and cognitive processes. Personality and Individual Differences, 44: 645-655.
 22. Berzonskey, M. D., & Kulk, L. S. (2005). Identity style, psychosocial maturity, an academic performance. Personality and Individual Differences, 39(1): 235- 247.
 23. Brown, L. (2008). The incidence of study-related stress in international students in the initial stage of the international. Journal of studies international education, 12: 5-28.
 24. Crumbaugh, J. C., & Maholick, L. T. (1969). Manual of instructions for the Purpose in Life Test. Saratoga, CA: Viktor Frankl Institute of logotherapy.
 25. DeWitz, S. J., Woolsey, M. L., & Walsh, W. B. (2009). College student retention: An exploration of the relationship between self- efficacy beliefs and purpose in life among college students. Journal of College Student Development, 50(1): 19-34.
 26. Dolinger, S. M., & Dolinger, R. J. (2002). Developmental view toward identity formation. Journal of Personality, 143: 421-424.
 27. Duries, B., & Soenens, B. (2006). Personality, identity styles and religiosity: An integrative study among late and middle adolescents. Journal of adolescenc, 29: 119-135.
 28. Duries, B., Smits, I., & Goossens, L. (2008). The relation between identity styles and religiosity in Adolescence: Evidence from a longitudinal perspective. Personality and Individual Differencesm, 44: 1022-1031.
 29. Feldman, D. B., & Snyder, C. R. (2005). Hope and the Meaningful Life: Theoretical and Empirical Associations between Goal-directed Thinking and Life Meaning. Journal of Social and Clinical Psychology, 24: 401-421
 30. Fillion, L., Duval, S., Dumont, S., Gagnon, P., Tremblay, I., Bairati, I., & Breitbart, W. S. (2009). Impact of a meaning-centered intervention on job satisfaction and on quality of life among palliative care nurses. Psychooncology, 18(12): 1300-1310.
 31. Garcia Alandete, J., Lozano, B. S., NohaLes, P. S., & Martinez, E. R. (2013). Predictive role of meaning in life on psychological well-being and gender-specific differences. ActA colombiAnAde PsicologiA, 16 (1): 17-24.
 32. King, L. A., Hicks, J. A., Krull, J. L., & Del Gaiso, A. K. (2006). Positive affect and the experience of meaning in life. Journal of Personality and Social Psychology, 90(1): 179-196.
 33. Kleftaras, G., & Psarra, E. (2012). Meaning in life, psychological well-being and depressive symptomatology: A comparative study. Psychology, 4: 337-345.
 34. Krause, N. (2009). Meaning in life and mortality. J Gerontol B Psychol Sci Soc Sci, 64(4): 517-527.
 35. Kroger, J. (2007). Identity Development: Adolescence through Adulthood, 2nd ed. Newbury Park, CA: Sage.
 36. Mascaro, N., & Rosen, D. M. (2005). Existential meaning’s role in the enhancement of hope and prevention of depressive symptoms. Journal of Personality, 74: 985-1014.
 37. Schenell, T., & Becker, P. (2006). Personality and Meaning in life. Personality and Individual Differences, 41(1): 117-129.
 38. Shariati, S., Karaji, M., & Fakuri, N. (2014). The relationship between Identity Styles and Mental Health of Male Students in Kermanshah. Reef Resources Assessment and Management Technical Paper, 40(1): 298-304.
 39. Steger, F. M., & Frazier, P. (2006). The meaning in life questionnaire: Assessing presence of and search for meaning in life. Journal of Counseling Psychology, 53: 80-93.
 40. Strack, K. M., & Schulenberg, S. E. (2009). Understanding empowerment, meaning, and perceived coercion in individuals with serious mental illness. J Clin Psychol, 65(10): 1137-1148.
 41. Vaziri, Sh., Lotfi Kashani, F., Jamshidifar, Z., & Vaziri, Y. (2014). Brief report: The identity style inventory-validation in Iranian college students. Procedia- Social and Behavioral Sciences, 128: 316-320.
 42. Westerhof, G. J., Bohlmeijer, E. T., Van Beljouw, I. M., & Pot, A. M. (2010). Improvement in personal meaning mediates the effects of alife review intervention on depressive symptoms in a randomized controlled trial. Gerontologist, 50(4): 541-549.
 43. White, J. M., Wampler, R., & Winn, K. I. (1998). The identity style inventory: A revision with sixth grade reading level (ISI-6G). Journal of Adolescent Research, 13: 223-245.
 44. Yee Ho, M., Cheung, F. M., & Cheung, S. F. (2010). The role of meaning in life and optimism in promotiong well-being. Personality and Individual Differences, 48: 658- 663.