نویسنده = ندا نظربلند
مقایسه واکنش‌پذیری هیجانی و نظریه ذهن دختران براساس سبک‌های ابرازگری هیجانی مادران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1400

10.52547/apsy.2022.225331.1239

ثمین بهارشانجانی؛ ندا نظربلند؛ هاجر فلاح زاده