نویسنده = ���� �������� ��������
کشف مؤلفه‌های شناختی، عاطفی و رفتاری مرتبط با عملکرد ورزشی فردی و گروهی فوتبالیست‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1401

10.52547/apsy.2022.225059.1225

محمد بی باک؛ محمد باقر کجباف؛ حمید طاهر نشاط دوست؛ احمدرضا موحدی