کلیدواژه‌ها = سالمندان
تأثیر موسیقی درمانی بر عزت نفس ومعنای زندگی درسالمندان

دوره 15، شماره 3، مهر 1400، صفحه 497-510

10.52547/apsy.2021.220924.1010

سیدجواد حسینی؛ علی زاده محمدی


اثربخشی گروه درمانی با رویکرد معنا درمانی بر سلامت عمومی سالمندان

دوره 10، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 39-53

سارا پاشنگ؛ مرجان حسین زاده تقوایی؛ محمد رضا بلیاد؛ زهرا ونکی فراهانی


مقایسة روانی کلامی آوایی و معنایی در سالمندان

دوره 3، شماره 1، مرداد 1387

وحید نجاتی؛ فرشته رحیم زاده