کلیدواژه‌ها = بهزیستی روان‌شناختی
تحلیل چند سطحی بهزیستی روان‌شناختی نوجوان‌ها از راه عاملیت فردی، فرهنگ مدرسه و حمایت خانواده

دوره 12، شماره 3، بهمن 1397، صفحه 357-374

فاطمه عشورنژاد؛ پروین کدیور؛ الهه حجازی؛ زهرا نقش


الگوی ساختاری کمال‌گرایی، انگیزش تحصیلی و بهزیستی روان‌شناختی در دانش‌آموزان دبیرستانی

دوره 10، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 311-327

کامبیز کریمی؛ جواد کاوسیان؛ هادی کرامتی؛ مهدی عرب زاده؛ ولی اله رمضانی