کلیدواژه‌ها = ویژگی‌های شخصیتی
نقش واسطه‌ای رفتارهای سلامت در رابطة پنج عامل بزرگ شخصیت و استفادة پرخطر و مشکل‌آفرین از اینترنت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1401

10.48308/apsy.2022.223335.1202

شیرین معزالدینی؛ شهلا پاکدامن؛ امید شکری


تعیین سهم ادراک خطر بر اساس ویژگی‌های شخصیتی در رانندگان خطرآفرین

دوره 8، شماره 3، آذر 1393

الهه خوشنویس؛ غلامعلی افروز؛ علی‌رضا اسماعیلی