کلیدواژه‌ها = مادران
اثربخشی آموزش گروهی مفاهیم رویکرد سیستمی بوئن بر تمایزیافتگی مادران

دوره 8، شماره 2، شهریور 1393

مهدیه هاشمی؛ علی زاده محمدی؛ جمشید جراره


رابطه صفات شخصیتی مادران با کمال‌گرایی دختران نوجوان آن‌ها

دوره 8، شماره 1، خرداد 1393

عصمت دانش؛ نرسانگا نیکومنش؛ نرگس سلیمی نیا؛ لیلا سابقی؛ مینا شمشیری


اثربخشی درمان دلبستگی مادران بر علائم فزون اضطرابی دختران دارای مشکلات دلبستگی

دوره 5، شماره 1، فروردین 1390

مرضیه جهانبخش؛ محمدحسین بهادری؛ شعله امیری؛ آذر جمشیدی