کلیدواژه‌ها = معنا درمانی
اثربخشی معنا درمانی بر کاهش افسردگی زن‌های آسیب‌دیده از عهدشکنی همسران

دوره 11، شماره 4، بهمن 1396، صفحه 315-332

زهره صادقی؛ مجید صفاری نیا؛ فرامرز سهرابی؛ احمد علی پور


اثربخشی گروه درمانی با رویکرد معنا درمانی بر سلامت عمومی سالمندان

دوره 10، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 39-53

سارا پاشنگ؛ مرجان حسین زاده تقوایی؛ محمد رضا بلیاد؛ زهرا ونکی فراهانی