کلیدواژه‌ها = نظریه انتخاب
اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر نظریه انتخاب بر سبک‌‌های حل تعارض و کیفیت رابطه زوج‌‌های ناسازگار

دوره 12، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 47-62

بتول غضنفری؛ فرناز کشاورزی ارشدی؛ فریبا حسنی؛ سوزان امامی پور


اثربخشی غنی‌سازی زندگی زناشویی بر اساس نظریه انتخاب بر کیفیت روابط زناشویی و صمیمیت زوج‌ها

دوره 11، شماره 4، بهمن 1396، صفحه 353-372

نوشین فتح اله زاده؛ لیلا السادات میرصیفی فرد؛ مهناز کاظمی؛ نادره سعادتی؛ شکوه نوابی نژاد