کلیدواژه‌ها = تاب‌آوری
مقایسه اثربخشی بسته‌های آموزش تاب‌آوری، ذهن‌آگاهی و مثبت‌نگر بر سرمایه روان‌شناختی دانش‌آموزان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مهر 1401

10.48308/apsy.2022.226971.1315

سید مرتضی هاشمی؛ علی مهداد؛ امید شکری


نقش خوش‌بینی بر سلامت روان و رشد پس از آسیب پرستاران بخش کرونایی با میانجی‌گری تاب‌آوری و تنظیم شناختی هیجان

دوره 15، شماره 4، دی 1400، صفحه 50-33

10.52547/apsy.2021.222392.1070

محدثه خردمند؛ سارا زادافشار؛ فهیمه عباسخانیان دوانلو؛ فریبا یزدخواستی