مقایسه سبک‌های فرزندپروری و آسیب‌های روانی در دختران فراری و عادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ارومیه

2 دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر تعیین و مقایسه سبک­های فرزندپروری و آسیب­های روانی در دختران فراری و عادی بود. روش: روش پژوهش پس رویدادی و جامعه آماری شامل 968 دختر فراری در سازمان بهزیستی و امنیت اخلاقی ناجا شهر تهران در سال 1393 بود. به روش نمونه­گیری هدف­مند 50 نفر از آن­ها با کسب رضایت آگاهانه انتخاب و با 50 نفر از دختران مدارس متوسطه که با استفاده از نمونه­گیری خوشه­ای چندمرحله­ای انتخاب شده بودند همتا­سازی شدند. به‌منظور گردآوری داده­های پژوهش، فهرست بازبینی علائم مرضی 90 سوالی تجدید نظر شده دراگویتس، لیپمن و کووی (1973) و پرسشنامه سبک­های فرزندپروری بامریند (1972) بین شرکت­کننندگان توزیع و داده­ها به روش شاخص­های توصیفی و تحلیل واریانس تک متغیره تحلیل شد. یافته­ها: نتایج نشان داد که آسیب­ روانی و شیوه‌های فرزندپروری دختران فراری از منزل و عادی متفاوت است. دختران فراری نسبت به دختران عادی سطح بالایی از آسیب­های روانی را داشتند و بیشتر شیوه­های استبدادی و سهل­گیرانه را تجربه کرده بودند. نتیجه­گیری: به‌نظر می­رسد آسیب روانی و سبک­های فرزندپروری نامناسب می­تواند زمینه­ساز فرار دختران از منزل را فراهم و خود فرار زمینه آسیب­های بیشتر را ایجاد کند، لذا نیازمند است که در جهت کاهش آسیب­های روانی و آموزش سبک­های فرزندپروری مطلوب مداخلات لازم صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of parenting style and psychopathology dimensions in runaway girls

چکیده [English]

aim: The purpose of the present study was to evaluate and compare parenting Styles and Psychopathological Dimensions in the runaway and normal girls. Method: the present study was to based on causal-comparative (EX Post Facto) method. In order to the implementation of Study, From the runaway girls community in Tehran city who were placed in different Welfare centers, 50 people who were placed In the Welfare Organisation and moral security police, After obtaining informed consent, and selected by purposive sampling, were homogenisation with 50 other girls in high schools throughout the city. In the final step, In order to collect research data, Questionnaires SCL 90-R (1972) and parenting style questionnaire Bamrynd (1972) was distributed between the Participants and their data were collected. Results: The results showed that the dimensions of Psychopathological and parental style In the girls running away was different from the normal girls (P

کلیدواژه‌ها [English]

 • psychopathology- parenting style- runaway girls
 1. اردلان، علی.، سیدان، فریبا. و ذوالفقاری، مصطفی. (1385). فرار زنان همسردار از منزل: بررسی عوامل موثر اجتماعی-روانی. فصلنامه رفاه اجتماعی، 6(21): 204-185.
 2. اسفندیاری، غلام رضا. (1373). بررسی شیوه های فرزندپروری مادران کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری و مادران کودکان بهنجار و تاثیر آموزش مادران بر اختلال رفتاری کودکان. پایان نامه کارشناسی ارشد. رشته روان‌شناسی بالینی، انستیتو روانپزشکی تهران. دانشگاه علوم پزشکی ایران.
 3. اسماعیلی، غلامعلی. (1376). هنجاریابی R-SCL-90 و مقایسه سلامت روانی دانشجویان دانشگاه تهران به منظور ارایه خدمات مشاوره‌ای مناسب، پایان‌نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی. دانشگاه علامه طباطبایی.
 4. آهنگرانزابی، احد.، شریفی درآمدی، پرویز.، و فرج‌زاده، رباب. (1390). رابطه سبک‌های فرزندپروری والدین با پرخاشگری نوجوانان شهرستان شبستر. مجله پژوهش‌های علوم شناختی و رفتاری، 1(1): 8-1.
 5. پاکدامن، مجید.، خامسان، احمد.، و براتی، فخر السادات. (1390). نقش سبک‌های فرزندپروری مادران در بلوغ اجتماعی نوجوانان (تیزهوش، آهسته گام و عادی). مطالعات روان‌شناسی تربیتی، 8(14): 41-23.
 6. حسنی، جعفر و شاهقلیان، مهناز. (1393). ابرازگری هیجانی، کنترل هیجانی و دوسوگرایی در ابراز هیجان در دختران فراری و بهنجار. فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی، 5(17): 134-117.
 7. دانش، عصمت.، تکریمی، زیبا.، و نفیسی، غلام‌رضا. (1386). نقش شیوه‌های فرزندپروری والدین در میزان افسردگی فرزاندانشان. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی. 1(2): 140-125.
 8. زهراکار، کیانوش. (1387). بررسی رابطه شیوه‌های فرزندپروری والدین و سلامت روانی نوجوانان شهر اسلام‌شهر. فصلنامه اندیشه‌های تازه در علوم تربیتی، 3(2): 91-77.
 9. زینالی، علی.، شریفی، حسن‌پاشا.، عنایتی، میرصلاح‌الدین.، عسگری، پرویز.، و پاشا، غلام‌رضا. (1390). گسترش و رواسازی پرسشنامه شیوه‌های تربیتی والدین. فصلنامه اندیشه‌های تازه در علوم تربیتی، 6(3): 145-129.
 10. شاره، حسین. (1387). ارتباط متغیرهای جمعیت‌شناختی با ریسک فرار از منزل در دختران نوجوان شهر مشهد. فصلنامه اصول بهداشت روانی، 10(37): 14-7.
 11. صابری اسفیدواجانی، محسن.، مولوی نجومی، مرضیه.، ملکوتی، سید کاظم. (1389). بررسی فراوانی عوامل مرتبط با خانه گریزی دختران فراری ارجاع داده شده به یکی از مراکز پزشک قانونی در تهران. فصلنامه پزشکی قانونی، 16(1): 20-14.
 12. کامرانی فکور، شهربانو. (1385). شیوع خشونت‌های خانوادگی تجربه شده در کودکان فراری و غیر فراری. فصلنامه رفاه اجتماعی، 6(22): 218-197.
 13. کریمی، امیر. (1381). بررسی رابطه شیوه‌های فرزندپروری مادران با پرخاشگری فرزندان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته روان‌شناسی دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی.
 14. محمدخانی، شهرام. (1386). عوامل روانی-اجتماعی مؤثر در فرار دختران از خانه. فصلنامه رفاه اجتماعی، 6(25): 168-147.
 15. محمدی، شهناز. (1386). ارتباط بین ویژگی‌های شخصیتی و سلامت عمومی دبیران مرد و زن شهر تهران. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی. 1(3): 283-269.
 16. میرزاجانی، صدرا. (1393). رابطه ساختاری عزت نفس و سلامت عمومی با بروز رفتار پرخاشگرایانه در دختران فراری. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی. 2(30): 127-107.
 17. هاشمی، سید ضیاء.، فاطمی امین، زینب.، و فولادیان، مجید. (1389). پیامدهای فرار دختران از منزل. فصلنامة علمی پژوهشی رفاه اجتماعی. 11(40): 188-161.
 18. Argys, L. M., Ress, D. I., Averett, S. L., & Witoonchart, B. (2006). Birth order and Risky adolescent behavior. Economic Inqiry. 44(2): 215–233.
 19. Atkinson, R., Picken, F., & Tranter, B. (2009). Home and away from home: the urban-regional dynamics of second home ownership in Australia. Urban Research & Practice, 2(1):1-17.
 20. Attar-Schwartz, S. (2013). Runaway behavior among adolescents in residential care: The role of personal characteristics, victimization experiences while in care, social climate, and institutional factors. Children and Youth Services Review, 35, 258-267.
 21. Baumrind, D. (1967). Child care practices anteceding three patterns of preschool behavior. Genetic Psychology Monographs, 75(1): 43–88.
 22. Baumrind, D. (1971). Current patterns of parental authority. Developmental Psychology, 4 (1 &2): 1-103.
 23. Cheung, N. W. T., & Cheung, Y. W. (2008). Self-control, social factors, and delinquency: A test of the general theory of crime among adolescents in Hong Kong. Journal of Youth and Adolescence, 37 (12):412-30.
 24. Dallaire, D. H., & Weinraub, M. (2005).The stability of parenting behaviors over thefirst years of life. Early Childhood Research Quarterly, 20,201–219.
 25. Derogatis, L.R., Lipman, R.S., & Covi, L. (1973). The SCL–90: An outpatient psychiatric rating scale-Preliminary report. Psychopharmacology Bulletin, 9(1): 13–28.
 26. Dooley, M., & Stewart, J. (2006). Family Income, parenting styles and child Behavioural. Emotional outcomes. Health Economics, 16(2):145-162.
 27. Gerra, G., Leonardi, C., Cortese, E., Zaimovic, A., Dell'agnello, G., Manfredini, M., Somaini, L., Petracca, F., Caretti, V., Raggi, M. A., & Donnini, C. (2009). Childhood neglect and parental care perception in cocaine addicts: Relation with psychiartric symptoms and biological correlates. Neuroscience & Biobehavioral Revives, 33(4): 601-610.
 28. Hundt, N. E., Nelson-Gray, R. O., Kimbrel, N. A., Mitchell, j. T., & Kwapil, T. R. (2007). The interaction of reinforcement sensitivity and life events in the prediction of anhedonic depression and mixed anxiety-depression symptoms. Personality and Individual Differences, 43(5): 1001-12.
 29. Khong, L. Y. a. (2009). Runaway youths in Singapore: Exploring demographics, motivations, and environments. Children and Youth Services Review, 31, (1): 125–139.
 30. Kidd, S. A. (2006). Factors precipitating suicidality among homeless youth: A quantitative follow-up. Youth and Society, 37(4): 393–422.
 31. Landry, S. H., Smith, K. E., & Swank, P. R. (2006). Responsive parenting: Establishing early foundations for social, communications, and independent problem-solving skills. Developmental Psychology, 42(4): 627–642.
 32. Lu, T., Chen, J., & Liao, G. (2008). Home Street home: the interpersonal dimensions of adolescents, analysis of social issuesand public. Journal General Hospital Psychiatry, 34, 1018-27.
 33. McEvoy, P. M., & Mahoney, E. J. (2011). Achieving certainty about the structure of treatmentseeking sample with anxiety and depression in girl run away from home. Journal of Anxiety Disorders, 25, 112-22.
 34. Nam, S. H., & Chun, J. (2014). Influencing factors on mothers' parenting style of young children at risk for developmental delay in South Korea: The mediating effects of parenting stress. Children and Youth Services Review, 36, 81–89.
 35. Patock-peckham, J, A., & Morgan-Lopeze, A. A. (2009). The gender specific medittional pathways between parentig styleys, neuroticism, pathological reasons for drinking, and alcohol-related problems in emerging adulthood. Addictive Behaviors, 34 (3), 312-315.
 36. Peled, E., & Cohavi, A. (2009). The meaning of running away for girls. Child Abuse & Neglect, 33, (10): 739–749.
 37. Pergamit, M. (2010). On the lifetime prevalence of running away from home. The Urban Institute.
 38. Peterson, P. L., Baer, J. S., Wells, E. A., Ginzler, J. A., & Garrett, S. B. (2006). Short-term effects of a brief motivational intervention to reduce alcohol and drug risk among homeless adolescents. Psychology of Addictive Behaviors, 20, 254−264.
 39. Raffaelli, M., & Koller, S. H. (2005). Future expectations of Brasilian street youth. Journal of Adolescence, 28 (2), 249−262.
 40. Rew, L., Grady, M., Whittaker, A., & Bowman, K. (2008). Interaction of duration of homelessness and gender on adolescent sexual health indicators. Journal of Nursing Scholarship, 40 (2), 109–115.
 41. Ribeiro, M.O. (2008). Street children and their relationship with the police. Journal International Nursing Review, 55, 89-98.
 42. Sanchez, R. P., Waller, M. W., & Greene, J. M. (2006). Who runs? A demographic profile of runaway youth in the United States. Journal of Adolescent Health, 39 (5), 778−781.
 43. Sim, M. (2006). The runaways: Why do kids leave home? Experts cite influence of other children and lack of understanding at home. GEN Y. The Straits Times.
 44. Slesnick, N., Bartle-Haring, S., Erdem, G., Budde, H., Letcher, A., Bantchevska, D., & Patton, R. (2009). Troubled parents, motivated adolescents: Predicting motivation to change substance use among runaways. Addictive Behaviors, 34, 675–684.
 45. Sovet, L., & Metz, A.J. (2014). Parenting styles and career decision-making among French and Korean adolescents. Journal of Vocational Behavior, 84, 345-355.
 46. Spirito, A., & Esposito-Smythers, C. (2006). Attempted and completed suicide in adolescence. Annual Review of Clinical Psychology, 2, 237-266.
 47. Thompson, S., & Pillai, V. (2006). Determinants of runaway episodes among adolescents using crisis shelter services.International. Journal of Social Welfare, 15, 142–149.
 48. Tucker, J., Edelen, M., Ellickson, P., & Klein, D. (2011). Running away from home: a longitudinal study of adolescent risk factors and young adult outcomes. Journal of Youth and Adolescence, 40, 507–518.
 49. Tyler, K., & Bersani, B. (2008). A longitudinal study of early adolescent precursors to running away. Journal of Early Adolescence, 28(2), 230–251.
 50. Van Londen, W. M., Juffer, F., & Van IJzendoorn, M. H. (2007). Attachment, cognitive and motor development in adopted children: Short-term outcomes after international adoption. Journal of Pediatric Psychology, 32(10): 1259–1263.
 51. Whitbeck, L. (2009). Mental health and emerging adulthood among homeless young people. New York: Psychology Press.