نقش میانجی گر تعمق در تکالیف در رابطه با استقلال و رشد مهارت‌ها در محیط کار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

چکیدههدف: هدف پژوهش حاضر تعیین نقش تعمق در تکالیف در رابطه با استقلال و رشد مهارت‌ها در محیط کار بود. روش: روش پژوهش از نوع همبستگی و جامعه آماری کلیه کارکنان شرکت تولید و توزیع برق شمال و جنوب اصفهان و نیروگاه شهید منتظری اصفهان در مجموع 4200 نفر بود که از بین آن‌ها به‌روش تصادفی 324 نفر به­عنوان نمونه پژوهش انتخاب شد. ‌ابزارهای پژوهش شامل سوال‌های کنترل ادراک‌شده از شاخص ویژگی‌های شغلی سیمز، اسزیلاگی و کلر (1976)، پرسشنامه‌های مشارکت در تصمیم‌گیری نوتلراز، وت و آینارسن (2010)، پرسشنامه به‌کارگیری مهارت‌ها در محیط کار نوتلراز، وت و آینارسن (2010) و تمرین تعمق در تکالیف بود. به‌کمک تحلیل مسیر نقش میانجی‌گر تعمق در تکالیف و از طریق روش بوت استراپ اثر غیرمستقیم بررسی شد. یافته‌ها: تحلیل داده‌ها نشان داد که تعمق در تکالیف در رابطه بین مشارکت در تصمیم‌گیری و کنترل ادراک‌شده با رشد مهارت‌ها در محیط کار، نقش میانجی دارد. نتیجه‌گیری: بر اساس  این یافته‌ها  به مدیران و مسئولان سازمان‌ها توصیه می‌شود به‌منظور به‌کارگیری بیشتر مهارت‌های کارکنان­شان، از طریق مشارکت در تصمیم‌گیری و واگذاری اختیار به آن­ها بر استقلال شغلی کارکنان بیفزایند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

نقش میانجی تعمق در تکالیف در رابطه بین استقلال ورشد مهارتها در محیط کار

چکیده [English]

Aim: It seems that positive outcomes resulting from the autonomy in the job, is dependent on a number of factors. Autonomy means the interdependence and freedom of staff in planning and organizing work and it has different levels. The aim of current research is to investigate the role of task reflection in relation of autonomy and skill utilization. Method: The research sample consisted of 324 employees of Isfahan Electricity Distribution Company (north and south) and the Shahid Montazeri Powerhouse, who were randomly selected. Then this people responded to research instruments consist of perceived control questions of Sims, Szilagyi, and Keller (1976)`s Job Characteristics Index(JCI) and Notelaers et al.(2010)`s participation in decision making and skill utilization questionnaires. Findings: Data analyzing by use of mediation analysis showed that task reflection have a mediator role in relation of autonomy (participation in decision making and perceived control) and skill utilization. Conclusion: According to findings managers and organizations were recommended to increase employees` job autonomy in order to use more skills.

کلیدواژه‌ها [English]

  • autonomy- task reflection- skill utilization