نویسنده = حسین پورشهریار
تجربه برش هیجانی از منظر فرزندان دختر بزرگسال: یک مطالعه کیفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1402

10.48308/apsy.2024.234153.1592

حسین پورشهریار؛ ثمین بهارشانجانی؛ مرضیه دین دوست


رابطه والدگری هلیکوپتری با سازگاری تحصیلی: نقش واسطه‌ای اضطراب در دانشجویان

دوره 17، شماره 3، مهر 1402، صفحه 120-97

10.48308/apsy.2021.223915.1163

حسین پورشهریار؛ فاطمه فولادی؛ ریحان اسکندری جم