نویسنده = جلیل فتح آبادی
روان‌شناسی مثبتِ تیزهوشی: چهارچوبی برای معرفی مدل خودمراقبت‌گری

دوره 17، شماره 3، مهر 1402، صفحه 121-142

10.48308/apsy.2021.224138.1181

ارغوان کیاکاظمی؛ امید شکری؛ جلیل فتح‌آبادی


اثربخشی برنامه تاب‌آوری پنسیلوانیا بر کاهش علائم افسردگی، اضطراب، استرس و نگرش‌های ناکارآمد و افزایش خوش‌بینی در دانشجویان

دوره 9، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 19-35

مهدی خانجانی؛ شهریار شهیدی؛ جلیل فتح‌آبادی؛ امید شکری؛ محمدعلی مظاهری؛ سید پیمان رحیمی‌نژاد