نویسنده = صادق تقی لو
اثربخشی تلفیق دستگاه تحریک الکتریکی جمجمه با درمان شناختی رفتاری و دارودرمانی بر نشخوار فکری و نشانگان افسردگی در زنان

دوره 15، شماره 4، دی 1400، صفحه 107-81

10.52547/apsy.2021.222860.1090

لیلا مجیدپور تهرانی؛ فاطمه گلشنی؛ جاوید پیمانی؛ آنیتا باغداساریانس؛ صادق تقی لو


نقش میانجی‌گر عزت نفس در رابطه بین چشم‌انداز زمان و کیفیت زندگی

دوره 11، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 85-101

عطیه سادات ضابطی؛ صادق تقی لو؛ بیوک تاجری


پیش‌بینی امیدواری بر اساس جهت‌گیری مذهبی و چشم‌انداز زمان

دوره 10، شماره 3، آبان 1395، صفحه 157-174

مهسا محمدی؛ عصمت دانش؛ صادق تقی لو