نویسنده = رحیم بدری گرگری
اثربخشی آموزش حافظۀ کاری بر حل‌مسأله، بازداری شناختی، نگرش به ریاضی و اضطراب ریاضی دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری ریاضی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 بهمن 1402

10.48308/apsy.2024.233914.1578

زکیه نجاریان؛ شهرام واحدی؛ تورج هاشمی؛ رحیم بدری گرگری


اثربخشی آموزش بخشایشگری بر افزایش بهزیستی تحصیلی در دانش‌آموزان قربانیِ قلدری

دوره 15، شماره 3، مهر 1400، صفحه 591-565

10.52547/apsy.2021.222731.1084

دل آرام محمدی؛ رحیم بدری گرگری؛ اسکندر فتحی آذر؛ شهروز نعمتی