کلیدواژه‌ها = تنیدگی
اثربخشی فرزندپروری مثبت و ذهن‌آگاهی بر رابطه مادر-فرزند سالم و رابطه همشیران در خانواده‌های دارای کودک دچار کاستی توجه/فزون‌کنشی

دوره 11، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 7-26

سپیده پورحیدری؛ سودابه بساک نژاد؛ ایران داوودی؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند


اثربخشی آموزش بازی درمانگری بومی‌شده بر تنیدگی مادران کودکان پیش‌دبستانی دچار کاستی توجه/فزون‌کنشی: مطالعه مقدماتی

دوره 11، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 27-45

سعید رحیمی پردنجانی؛ باقر غباری بناب؛ غلام علی افروز؛ سالار فرامرزی


اثربخشی آموزش تنیدگی‌زدایی مبتنی بر ذهن‌آگاهی در کاهش تنیدگی حرفه‌ای و تنیدگی زندگی مادران شاغل

دوره 10، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 427-451

حمیده آذری آستانه؛ محمد حاتمی؛ هادی هاشمی رزینی


بررسی میزان تنیدگی و سلامت عمومی خلبانان مسافربری

دوره 2، شماره 2، آذر 1386

سیما فردوسی؛ عبدالحسین واعظ؛ محمدکریم خداپناهی