کلیدواژه‌ها = نوجوان
تدوین و اعتبا‌ر‌سنجی مدل تحول مثبت نوجوانی ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1401

10.48308/apsy.2021.221877.1046

سحر پهلوان نشان؛ شهلا پاکدامن؛ سعید قنبری؛ شهریار شهیدی؛ امید شکری


الگوی ساختاری رفتار قلدری بر اساس ادراک‌های محیط خانوادگی و ویژگی‌های شخصیتی در نوجوانان

دوره 11، شماره 3، آبان 1396، صفحه 237-253

شمس اله رحمانی؛ پیمان یارمحمدزاده؛ رامین حبیبی کلیبر