کلیدواژه‌ها = معنای زندگی
تأثیر موسیقی درمانی بر عزت نفس ومعنای زندگی درسالمندان

دوره 15، شماره 3، مهر 1400، صفحه 497-510

10.52547/apsy.2021.220924.1010

سیدجواد حسینی؛ علی زاده محمدی


معنای زندگی چیست و تکوین آن چگونه است؟ یک مطالعۀ کیفی بر روی دانشجویان ایرانی

دوره 14، شماره 3، مهر 1399، صفحه 199-173

10.52547/apsy.2021.216376.0

عادله صمیمی بهبهانی؛ شهریار شهیدی؛ لیلی پناغی؛ فاطمه باقریان؛ محسن دهقانی


نقش سبک‌های هویت و معنای زندگی در بهداشت روانی دانشجویان دختر

دوره 8، شماره 4، اسفند 1393

منیژه احیاءکننده؛ راضیه شیخ‌الاسلامی