کلیدواژه‌ها = همدلی
دلبستگی و همدلی در کودکان پیش دبستانی: نقش تنظیم هیجان و سن مادر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 تیر 1401

10.48308/apsy.2022.226614.1291

مریم جمشیدی سیانکی؛ محمدعلی مظاهری؛ محمود حیدری


ویژگی‌های روانسنجی نسخة تجدیدنظرشده مقیاس همدلی کودکان و نوجوانان

دوره 17، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 191-171

10.48308/apsy.2021.223911.1164

مرجان طاهری؛ پریسا تجلی؛ منصوره شهریاری احمدی


رابطه عوامل شخصیت با گرایش به خشونت: نقش میانجی گر با پایگاههای هویت

دوره 5، شماره 2، شهریور 1390

علی زاده محمدی؛ زهره احمدآبادی؛ قیصر ملکی


نقش واسطه ای خودشیفتگی در رابطه بین همدلی و کیفیت روابط بین شخصی

دوره 5، شماره 2، شهریور 1390

محمدعلی بشارت؛ محمدرضا خدابخش؛ حجت ا... فراهانی؛ سید محمدرضا رضازاده