کلیدواژه‌ها = خودکارامدی
نقش میانجیگر وجدان در خودکارامدی، تاب آوری و مدیریت درد با ادراک درد در افراد دچار درد مزمن

دوره 13، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 549-575

10.29252/apsy.13.4.549

روح اله لطیفیان؛ بیوک تاجری؛ مهدی شاه نظری؛ فرحناز مسچی؛ احمد باصری


اثربخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی بر سازگاری و خودکارامدی دانش‌آموزان دختر دبیرستانی

دوره 10، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 271-289

نوشین فتح اله زاده؛ پریسا باقری؛ مهدی رستمی؛ سیدعلی دربانی


رابطة سبک های یادگیری و خودکارآمدی دانشجویان گروههای تحصیلی

دوره 6، شماره 2، مرداد 1391

معصومه غیبی؛ محبوبه عارفی؛ عصمت دانش