کلیدواژه‌ها = تعارض
اثربخشی آموزش مؤلفه‌های خانواده درمانی شناختی-رفتاری بر تعارض والد-فرزندی و تعارض زناشویی

دوره 12، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 531-551

دکترمحمود گودرزی؛ فاطمه شیری؛ بختیار محمودی


اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر نظریه انتخاب بر سبک‌‌های حل تعارض و کیفیت رابطه زوج‌‌های ناسازگار

دوره 12، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 47-62

بتول غضنفری؛ فرناز کشاورزی ارشدی؛ فریبا حسنی؛ سوزان امامی پور


اثربخشی آموزش تصویرسازی ارتباطی بر کیفیت روابط زناشویی زوج‌ها

دوره 9، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 37-53

خالد اصلانی؛ معصومه جامعی؛ غلامرضا رجبی