کلیدواژه‌ها = روان‌شناختی
نقش میانجیگر سرمایه روان‌شناختی در رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی با سازگاری زناشویی دانشجویان

دوره 12، شماره 3، بهمن 1397، صفحه 439-462

حمیده شیخ زین الدین؛ نورعلی فرخی؛ زهرا عباس پور آذر


الگوی ساختاری کمال‌گرایی، بهزیستی روان‌شناختی و سازگاری زناشویی

دوره 11، شماره 4، بهمن 1396، صفحه 411-432

راضیه نظری؛ احمد کربلایی محمد میگونی