کلیدواژه‌ها = فرزندپروری
اثربخشی فرزندپروری مثبت و ذهن‌آگاهی بر رابطه مادر-فرزند سالم و رابطه همشیران در خانواده‌های دارای کودک دچار کاستی توجه/فزون‌کنشی

دوره 11، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 7-26

سپیده پورحیدری؛ سودابه بساک نژاد؛ ایران داوودی؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند


الگوی ساختاری تحول روانی-اجتماعی فرزندان در ارتباط با هوش معنوی و شیوه‌های فرزندپروری مادران آن‌ها

دوره 11، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 47-65

دکتر عصمت دانش؛ نرگس سلیمی نیا؛ فرخ حق رنجبر؛ فریده نادری؛ خدیجه عمویی


الگوی ساختاری احساسات شرم و گناه بر اساس شیوه‌های فرزندپروری والدین: نقش واسطه‌ای سبک‌های دلبستگی

دوره 11، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 475-493

سعداله هاشمی؛ فریبرز درتاج؛ اسماعیل سعدی پور؛ حسن اسدزاده