کلیدواژه‌ها = اُتیسم
ارزیابی نظریه ذهن در طول دوران کودکی: ساخت و بررسی ویژگی‌های روانسنجی سیاهه شناخت اجتماعی

دوره 17، شماره 2، تیر 1402، صفحه 141-165

10.48308/apsy.2023.231262.1475

فاطمه آبادی؛ علیرضا مرادی؛ هادی زرافشان؛ محمدرضا محمدی؛ میثم صادقی؛ جواد نژادی؛ روح الله منصوری سپهر


اثربخشی لگو درمانی در بهبود مهارت‌های اجتماعی و کاهش علائم کودکان دچار اختلال اُتیسم با عملکرد بالا

دوره 11، شماره 3، آبان 1396، صفحه 195-214

دکتر حمید رضا پوراعتماد؛ تذکره شهپر توسلی؛ اسماعیل شیری؛ شکوه السادات بنی جمال