کلیدواژه‌ها = تنظیم هیجان
دلبستگی و همدلی در کودکان پیش دبستانی: نقش تنظیم هیجان و سن مادر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 تیر 1401

10.52547/apsy.2022.226614.1291

مریم جمشیدی سیانکی؛ محمدعلی مظاهری؛ محمود حیدری


بررسی تاثیر راهبردهای تنظیم هیجان موثر بر ناگویی هیجانی با میانجی‌گری خودشفقت‌ورزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1402

10.52547/apsy.2023.230757.1457

رضا شاهی؛ کیانا زاده محمدی


نقش تعاملی خود شفقت ورزی زوجین در تنظیم شناختی هیجان خود و همسر: مدلسازی وابستگی متقابل عامل-شریک

دوره 16، شماره 4، دی 1401، صفحه 57-35

10.52547/apsy.2022.224834.1214

سمیه سعیدا؛ حمیدرضا حسن آبادی؛ علی حسین زاده اسکوئی؛ فرشته موتابی


پیش بینی تاب آوری بر اساس تنظیم شناختی هیجان و احساس گناه در زنان دچار سرطان پستان

دوره 13، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 509-526

10.29252/apsy.13.4.509

امیرمحمد عارفپور؛ فرشته سادات شجاعی؛ هدی مهدوی؛ محمد حاتمی