کلیدواژه‌ها = کووید-19
باور به دنیای خطرناک و تجربۀ هیجانات در دوران همه‌گیری کرونا: نقش میانجی باورهای توطئه و اعتماد به مرجع قدرت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آذر 1402

10.48308/apsy.2023.232763.1528

پگاه نجات؛ احمد عسگری زاده؛ مریم وفائی سفتی؛ ساره رضازاده میرصادقی


نقش خوش‌بینی بر سلامت روان و رشد پس از آسیب پرستاران بخش کرونایی با میانجی‌گری تاب‌آوری و تنظیم شناختی هیجان

دوره 15، شماره 4، دی 1400، صفحه 50-33

10.52547/apsy.2021.222392.1070

محدثه خردمند؛ سارا زادافشار؛ فهیمه عباسخانیان دوانلو؛ فریبا یزدخواستی