نویسنده = حمیدرضا پوراعتماد
اثربخشی برنامه تاب‌آوری پنسیلوانیا بر سبک‌های اسنادی و سازگاری روان‌شناختی دانشجویان

دوره 8، شماره 3، آذر 1393

الهام منصوری؛ امید شکری؛ حسین پورشهریار؛ حمیدرضا پوراعتماد؛ سیدپیمان رحیمی‌نژاد


نقص یادگیری توالی حرکتی ضمنی در کودکان نارساخوان

دوره 6، شماره 4، بهمن 1391

عیسی حکمتی؛ حمیدرضا پوراعتماد؛ وحید نجاتی


تأثیر برنامه مداخله ای – آموزشی جرأت ورزی، حل مشئله و حرمت خود بر هوش هیجانی

دوره 4، شماره 2، شهریور 1389

مهرداد اکبری؛ حمیدرضا پوراعتماد؛ بهرام صالح صدق پور


نقش ازدواج در سلامت عمومی زوج های جوان: مطالعه ای طولی

دوره 3، شماره 2، آبان 1388

منصوره السادات صادقی؛ حمیدرضا پوراعتماد؛ محمدعلی مظاهری