نویسنده = نرگس سلیمی نیا
اثربخشی زوج درمانی به شیوهی عقلانی- عاطفی در کاهش باورهای غیرمنطقی زوجهای متقاضی طلاق

دوره 8، شماره 4، اسفند 1393

بتول پاشنگ؛ نرگس سلیمی نیا؛ محمدرضا مهرانی؛ شیدا سوداگر


اثربخشی آموزش گروهی مهارت حل مسأله بر سازگاری دختران نوجوان ناسازگار

دوره 8، شماره 3، آذر 1393

عصمت دانش؛ نرگس سلیمی نیا؛ حوا فلاحتی؛ لیلا سابقی؛ مینا شمشیری


رابطه صفات شخصیتی مادران با کمال‌گرایی دختران نوجوان آن‌ها

دوره 8، شماره 1، خرداد 1393

عصمت دانش؛ نرسانگا نیکومنش؛ نرگس سلیمی نیا؛ لیلا سابقی؛ مینا شمشیری


اثربخشی آموزش حل مساله بر کیفیت زندگی مادران کودکان درخودمانده

دوره 7، شماره 1، خرداد 1392

اعظم احمدی حلمسلوئی؛ بتول پاشنگ؛ نرگس سلیمی نیا


رابطة بین شیوه های فرزندپروری با عزت نفس جنسی و مؤلفه های آن در دانشجویان زن دانشگاه

دوره 5، شماره 4، بهمن 1390

عصمت دانش؛ حسین رضابخش؛ زهرا بهمنی؛ نرگس سلیمی نیا