کلیدواژه‌ها = صمیمیت
تعداد مقالات: 5
2. پیش بینی تعهد زناشویی بر اساس نیازهای بنیادین روان‌شناختی و صمیمیت با واسطه‌گری تمایزیافتگی خود

دوره 14، شماره 1، بهار 1399، صفحه 55-76

10.29252/apsy.14.1.55

معصومه زارع گاریزی؛ حسین ابراهیمی مقدم؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی


3. اثربخشی برنامه آموزشی افزایش صمیمیت بر مبنای فرهنگ بومی ایران بر رضایت زناشویی زوج‌ها

دوره 12، شماره 1، تابستان 1397، صفحه 7-24

میترا کلانتری؛ فریبرز باقری؛ منصوره السادات صادقی


4. اثربخشی غنی‌سازی زندگی زناشویی بر اساس نظریه انتخاب بر کیفیت روابط زناشویی و صمیمیت زوج‌ها

دوره 11، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 353-372

نوشین فتح اله زاده؛ لیلا السادات میرصیفی فرد؛ مهناز کاظمی؛ نادره سعادتی؛ شکوه نوابی نژاد


5. اثربخشی زوج درمانی رفتاری-تلفیقی بر کاهش دل‌زدگی زناشویی و ترس از صمیمیت زوج‌ها

دوره 11، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 373-392

مریم پناهی؛ شبنم کاظمی جمارانی؛ مهدیه عنایت پور شهربابکی؛ مهدی رستمی