نویسنده = محمود حیدری
دلبستگی و همدلی در کودکان پیش دبستانی: نقش تنظیم هیجان و سن مادر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 تیر 1401

10.48308/apsy.2022.226614.1291

مریم جمشیدی سیانکی؛ محمدعلی مظاهری؛ محمود حیدری


اثربخشی طرحواره درمانی بر کارکردهای اجرایی افراد مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس (MS)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1401

10.48308/apsy.2022.226956.1316

مسلم هادلی؛ جاوید پیمانی؛ علیرضا پیر خائفی؛ منصوره تجویدی؛ محمود حیدری


بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس شیوۀ فرزندپروری مبتنی بر توانمندی‌ها نسخه والد- کودک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 خرداد 1402

10.48308/apsy.2023.230859.1462

زهرا خسروجردی؛ محمود حیدری


بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی سیاهة ارزش‌ها در عمل از مقیاس توانمندی‌های نوجوانان

دوره 14، شماره 3، مهر 1399، صفحه 243-223

10.52547/apsy.2021.216210.0

زهرا خسروجردی؛ محمود حیدری؛ سعید قنبری؛ شهلا پاکدامن


اثر بازگشت‌پذیری انتخاب بر تغییر نگرش در ناهماهنگی شناختی: پارادایم انتخاب آزاد

دوره 12، شماره 3، بهمن 1397، صفحه 319-337

روح الله منصوری سپهر؛ محمود حیدری؛ فاطمه باقریان؛ امید شکری