کلیدواژه‌ها = رضایت زناشویی
نقش الگوهای ارتباطی و سبک های هویت در پیش بینی رضایت زناشویی: یک مطالعه تشخیصی

دوره 15، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 168-141

10.52547/apsy.2021.216298.0

شیما مقدس علی؛ مالک میرهاشمی؛ نسرین باقری


رابطه صفات شخصیت و رضایت زناشویی بر اساس نقش میانجیگر جهت گیری مذهبی

دوره 14، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 99-118

10.52547/apsy.14.1.99

نادره طلوع تکمیلی ترابی؛ پریوش وکیلی؛ اعظم فتاحی اندبیل


رابطه رضایت جنسی، سلامت عمومی و رضایت زناشویی در زوجین

دوره 3، شماره 4، اردیبهشت 1388

علیرضا بخشایش؛ مهناز مرتضوی