نویسنده = شهلا پاکدامن
نقش واسطه‌ای رفتارهای سلامت در رابطة پنج عامل بزرگ شخصیت و استفادة پرخطر و مشکل‌آفرین از اینترنت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1401

10.48308/apsy.2022.223335.1202

شیرین معزالدینی؛ شهلا پاکدامن؛ امید شکری


تدوین و اعتبا‌ر‌سنجی مدل تحول مثبت نوجوانی ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1401

10.48308/apsy.2021.221877.1046

سحر پهلوان نشان؛ شهلا پاکدامن؛ سعید قنبری؛ شهریار شهیدی؛ امید شکری


نسخۀ ایرانی مقیاس تجدیدنظرشدۀ دلبستگی بزرگسال: روایی و پایایی در جمعیت عمومی

دوره 17، شماره 2، تیر 1402، صفحه 167-191

10.48308/apsy.2023.230293.1443

احمد عسگری زاده؛ شهلا پاکدامن؛ مهسا هونجانی؛ سعید قنبری


بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی سیاهة ارزش‌ها در عمل از مقیاس توانمندی‌های نوجوانان

دوره 14، شماره 3، مهر 1399، صفحه 243-223

10.52547/apsy.2021.216210.0

زهرا خسروجردی؛ محمود حیدری؛ سعید قنبری؛ شهلا پاکدامن


نقش مؤلفه های حالت فراشناختی در خودنظم جویی

دوره 6، شماره 3، آبان 1391

محمدحسین سالاری فر؛ شهلا پاکدامن


تأثیر خاطره گویی بر میزان افسردگی و احساس تنهایی سالمندان

دوره 4، شماره 2، شهریور 1389

فاطمه شیبانی تذرجی؛ شهلا پاکدامن؛ محمدرضا حسن زاده توکلی


نقش مؤلفه های حالت فراشناختی در عملکرد تحصیلی

دوره 3، شماره 4، اردیبهشت 1388

محمدحسین سالاری فر؛ شهلا پاکدامن


تأثیر شبیه سازی های ذهنی ساده و توأم فرایندی و فراورده ای بر عملکرد و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

دوره 3، شماره 2، اسفند 1387

فاطمه خلیلی شرفه؛ محمود مینا کاری؛ شهلا پاکدامن؛ بهرام صالح صدق پور