کلیدواژه‌ها = خودکارآمدی
بررسی اثربخشی درمان راه‌حل‌مدار بر خودکارآمدی و اضطراب اجتماعی نوجوانان کم‌بینا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 بهمن 1402

10.48308/apsy.2024.233748.1569

فرزانه بهزادی؛ محمد عاشوری


اثربخشی درمان شناختی رفتاری و آموزش روانی بر ترس از زایمان طبیعی و متغیرهای مرتبط با آن

دوره 12، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 103-125

مریم قضایی؛ ایران داودی؛ عبدالکاظم نیسی؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ سودابه بساک نژاد


نقش میانجی‌گر باورهای خودکارآمدی در رابطه با صفات شخصیت و سبک اسنادی

دوره 8، شماره 4، اسفند 1393

پوپک میرخانی؛ فاطمه باقریان؛ امید شکری


اثربخشی درمان تعامل والد- کودک بر خودکارآمدی والدگری مادران کودکان دچار درخودماندگی با کنش وری بالا

دوره 7، شماره 2، شهریور 1392

آتنا سادات مهاجری؛ حمیدرضا پوراعتماد؛ امید شکری؛ کتایون خوشاب


رابطه باورهای خودکارآمدی و فراشناخت با راهبردهای مقابله در مردان سوءمصرف کننده ی مواد

دوره 6، شماره 4، بهمن 1391

مژگان ربانی باوجدان؛ مرجان ربانی باوجدان؛ امیر نیک آذین؛ ناهید کاویانی؛ انوشیروان خضری مقدم


کیفیت نظام ارزشی و باورهای خودکارآمدی در فرزندان دارای پدر جانباز و غیرجانباز

دوره 6، شماره 1، خرداد 1391

زهرا فخری؛ عصمت دانش؛ شهریار شهیدی؛ علیرضا سلیمی نیا


رابطه ی خودکارآمدی با انگیزه پیشرفت در دانش آموزان دختر پیش دانشگاهی

دوره 4، شماره 2، شهریور 1389

مهرنوش عباسیان فرد؛ هادی بهرامی؛ قدسی احقر


رابطه بین ابعاد خودکارآمدی و افسردگی در نوجوانان

دوره 3، شماره 1، شهریور 1388

کارینه طهماسیان؛ آسیه اناری