کلیدواژه‌ها = زناشویی
نقش میانجیگر سرمایه روان‌شناختی در رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی با سازگاری زناشویی دانشجویان

دوره 12، شماره 3، بهمن 1397، صفحه 439-462

حمیده شیخ زین الدین؛ نورعلی فرخی؛ زهرا عباس پور آذر


اثربخشی برنامه آموزشی افزایش صمیمیت بر مبنای فرهنگ بومی ایران بر رضایت زناشویی زوج‌ها

دوره 12، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 7-24

میترا کلانتری؛ فریبرز باقری؛ منصوره السادات صادقی


اثربخشی درمان شناختی ‌رفتاری مبتنی بر تصویر بدن بر رضایت جنسی و سازگاری زناشویی زنان نابارور

دوره 12، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 25-46

فاطمه فانی سبحانی؛ جواد خلعتبری؛ صمد رحمتی


اثربخشی غنی‌سازی زندگی زناشویی بر اساس نظریه انتخاب بر کیفیت روابط زناشویی و صمیمیت زوج‌ها

دوره 11، شماره 4، بهمن 1396، صفحه 353-372

نوشین فتح اله زاده؛ لیلا السادات میرصیفی فرد؛ مهناز کاظمی؛ نادره سعادتی؛ شکوه نوابی نژاد


اثربخشی زوج درمانی رفتاری-تلفیقی بر کاهش دل‌زدگی زناشویی و ترس از صمیمیت زوج‌ها

دوره 11، شماره 4، بهمن 1396، صفحه 373-392

مریم پناهی؛ شبنم کاظمی جمارانی؛ مهدیه عنایت پور شهربابکی؛ مهدی رستمی


رابطه باورها و اسنادهای رابطه‌ای با شادکامی زناشویی

دوره 11، شماره 4، بهمن 1396، صفحه 393-410

لیلا امامی کله سر؛ محسن رسولی


الگوی ساختاری کمال‌گرایی، بهزیستی روان‌شناختی و سازگاری زناشویی

دوره 11، شماره 4، بهمن 1396، صفحه 411-432

راضیه نظری؛ احمد کربلایی محمد میگونی


اثربخشی آموزش تصویرسازی ارتباطی بر کیفیت روابط زناشویی زوج‌ها

دوره 9، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 37-53

خالد اصلانی؛ معصومه جامعی؛ غلامرضا رجبی


رابطه بین عزت نفس و رضایت زناشویی معلمان مدارس راهنمایی

دوره 3، شماره 2، اسفند 1387

محمد پور دهقان؛ شهناز محمدی؛ علیرضا محمودنیا