دوره و شماره: دوره 8، شماره 3، پاییز 1393 

مقاله پژوهشی

1. اثربخشی آموزش گروهی مهارت حل مسأله بر سازگاری دختران نوجوان ناسازگار

عصمت دانش؛ نرگس سلیمی نیا؛ حوا فلاحتی؛ لیلا سابقی؛ مینا شمشیری


2. اثربخشی برنامه تاب‌آوری پنسیلوانیا بر سبک‌های اسنادی و سازگاری روان‌شناختی دانشجویان

الهام منصوری؛ امید شکری؛ حسین پورشهریار؛ حمیدرضا پوراعتماد؛ سیدپیمان رحیمی‌نژاد