دوره و شماره: دوره 8، شماره 3، آذر 1393 

مقاله پژوهشی

اثربخشی آموزش گروهی مهارت حل مسأله بر سازگاری دختران نوجوان ناسازگار

عصمت دانش؛ نرگس سلیمی نیا؛ حوا فلاحتی؛ لیلا سابقی؛ مینا شمشیری


اثربخشی برنامه تاب‌آوری پنسیلوانیا بر سبک‌های اسنادی و سازگاری روان‌شناختی دانشجویان

الهام منصوری؛ امید شکری؛ حسین پورشهریار؛ حمیدرضا پوراعتماد؛ سیدپیمان رحیمی‌نژاد