دوره و شماره: دوره 8، شماره 1، خرداد 1393 

مقاله پژوهشی

مؤلفه‌های موثر در درمان کودکان دچار درخودماندگی از منظر والدین

صنم باقریان خسروشاهی؛ حمیدرضا پوراعتماد؛ جلیل فتح‌آبادی


رابطه صفات شخصیتی مادران با کمال‌گرایی دختران نوجوان آن‌ها

عصمت دانش؛ نرسانگا نیکومنش؛ نرگس سلیمی نیا؛ لیلا سابقی؛ مینا شمشیری


رابطه ویژگی‌های شخصیت با رضایت زناشویی و مولفه‌های آن در زوج‌ها

علی خادمی؛ مریم ولی‌پور؛ لاله مرادزاده خراسانی؛ سیمین نیشابوری